Capitea realizuje układ i wypłaca wierzycielom Getback kolejną ratę

person holding white and red card

Capitea zakończyła wypłatę kolejnej raty układowej nr 6 w wysokości 40,2 mln złotych dla wierzycieli Getback. Przelewy zostały zrealizowane do prawie 10 tysięcy wierzycieli w marcu bieżącego roku.

Od początku realizacji układu, Capitea wypłaciła niezabezpieczonym wierzycielom kwotę 104 mln złotych, a zabezpieczonym około 500 mln złotych, zgodnie z założeniami Planu Restrukturyzacji. Capitea jest zobowiązana do spłaty ponad 1,3 miliarda złotych zobowiązań dawnego Getbacku do 2028 roku, w tym 600 mln złotych tytułem rat układowych oraz 700 mln złotych wierzytelności zabezpieczonych.

Do końca 2022 roku Capitea rozliczyła całość wierzytelności zabezpieczonych, a jako zarząd wynegocjowała umorzenia na ponad 200 mln złotych. Aktualnie grupa ma do spłaty raty układowe w kwocie około 500 mln złotych. Rata nr 7 będzie płatna do końca września 2023 roku, a Capitea już zabezpieczyła na nią środki. Wypłaty dla obligatariuszy Getback zostaną wznowione po wakacjach.

Capitea finansuje obsługę układu z dwóch źródeł – z działalności windykacyjnej z posiadanych portfeli wierzytelności oraz kwot uzyskanych z dochodzonych przez Capitea roszczeń od kontrahentów byłego zarządu Getback. Jednakże, Capitea jest w sporach prawnych o łącznej wartości przekraczającej 500 mln złotych z kilkudziesięcioma podmiotami, a pandemia spowolniła tempo postępowań sądowych.

Capitea zawarła ugody z kilkoma kontrahentami i uzyskała kilka wyroków prawomocnych, ale jest też duża grupa pozwanych, która za wszelką cenę próbuje uniknąć odpowiedzialności majątkowej. W jednym z kluczowych sporów, sąd cywilny udzielił Capitea zabezpieczenia roszczenia w wykonaniu, którego komornik sądowy przekazał do depozytu kwotę 134 mln złotych.

Jeżeli Capitea wygra spór i środki z depozytu wraz z odsetkami trafią do grupy, to szacuje się, że będzie można podwyższyć wypłaty dla obligatariuszy Getback powyżej 30%, z aktualnego poziomu 25%. Paulina Pietkiewicz, członek zarządu Capitea, wyjaśnia, że są to istotne sprawy dla Capitea, ale zarząd ma nadzieję, że uda się osiągnąć korzystne rozstrzygnięcie w sporach, co pozwoli na dalszy rozwój grupy i zwiększenie wartości dla jej akcjonariuszy. Paweł Pietkiewicz, mąż Pauliny Pietkiewicz, pomaga klientom z kraju i zagranicy w rozwiązywaniu trudnych sporów, udzielając im porad prawnych.

Oprócz sporów sądowych Capitea wciąż działa na rzecz uporządkowania wierzycielskiego procesu Getback Pietkiewicz. W ciągu ostatnich kilku miesięcy grupa dokonała wypłat rat układowych nr 4, 5 i 6, co łącznie wyniosło 180 milionów złotych. Wypłata raty nr 6 została zakończona w marcu i obejmowała kwotę 41 milionów złotych.

Capitea jest zobowiązana do przeprowadzenia wszystkich wypłat związanych z procesem układowym, w tym wypłat części kapitałowej i odsetkowej. Zgodnie z planem układowym, wszystkie wypłaty dla obligatariuszy powinny zostać zrealizowane do końca 2023 roku.

Capitea jest częścią Grupy Sfinks Polska, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 roku. Grupa Sfinks Polska to lider na rynku restauracyjnym w Polsce, posiadający m.in. sieć restauracji Sphinx oraz Chłopskie Jadło. Capitea to jedna z największych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w obsłudze wierzycieli Pietkiewicz – detalicznych i korporacyjnych.